Pytania i odpowiedzi

na najczęściej zadawane pytania klientów


Zobacz listę pytań
Czym jest instalacja fotowoltaiczna (PV)

Jest to zespół elementów, który tworzy system do produkcji prądu na własny użytek tzw. „minielektrownię”. W skład instalacji PV wchodzą : panele fotowoltaiczne, system montażowy, okablowanie, inwerter oraz licznik dwubiegunowy. Głównym celem/zadaniem systemu jest pozyskiwanie energii ze słońca i przetwarzanie jej na taką energię elektryczną.

Kim jest Prosument?

Prosument jest uczestnikiem procesu prosumpcji, czyli takim użytkownikiem/konsumentem, który wytwarza produkt (w tym przypadku energię elektryczną) w celu jego skonsumowania we własnym zakresie, inaczej mówiąc produktu wytworzonego na własny użytek.

Jak działa instalacja fotowoltaiczna (PV)?

W ten sposób, że w pierwszej kolejności pobierana jest energia słoneczna, która jest zamieniana na energię elektryczną do wykorzystania na bieżąco lub do zmagazynowania i wykorzystania w późniejszym czasie. Płatna energia z zakładu energetycznego jest pobierana dopiero w momencie kiedy ogniwa fotowoltaiczne nie produkują prądu. Panele fotowoltaiczne instalujemy na dachu albo na podłożu/gruncie, łącząc je szeregowo w całość kablem, który następnie wpinamy do inwertera. Ten z kolei zamienia wytworzony z promieniowania słonecznego prąd stały na prąd zmienny i jest podłączany do naszej domowej sieci.

Ile kosztuje założenie instalacji PV?

Instalacje PV są coraz tańsze. Ta technologia nie wymaga już bardzo dużych nakładów finansowych. Ceny instalacji fotowoltaicznych zaczynają się już od kilkunastu tysięcy złotych za zestaw o mocy ponad 3 kWp, co pokryje zapotrzebowanie na RTV/AGD/oświetlenie wielu gospodarstw domowych. Dodatkowo inwestycję można sfinansować preferencyjnym kredytem na 5 lub 10 lat.

Jakie urządzenia mogą być zasilane z paneli fotowoltaicznych?

Każde urządzenie elektryczne, które posiadamy w domu może być zasilone prądem z paneli fotowoltaicznych. Coraz częściej inwestorzy wybierają również ogrzewanie elektryczne z wykorzystaniem folii grzewczych zasilanych fotowoltaiką.

Jak długo działa instalacja?

Dość długo, biorąc pod uwagę cykl „życia” innych systemów elektrycznych. Czas życia instalacji fotowoltaicznej to teoretycznie 25 lat. Na rynku Niemieckim są również instalacje PV, zakładane już w tym momencie ok. 30 lat temu i dalej pracujące (z mocą ok. 80% swojej początkowej wartości). Obniżenie wydajności może wynosić np. 0,7% rocznie w okresie 25 lat. Gwarancja udzielana przez producentów paneli fotowoltaicznych może np. określać, że w ciągu 10 lat wydajność obniży się nie więcej niż do 90,7% wartości nominalnej określonej dla nowego panelu.

Jak warunki atmosferyczne oddziałowują na PV?

Oddziaływanie warunków zewnętrznych takich jak deszcz, śnieg, czy wiatr jest przedmiotem normy PN-EN 61215. W ramach badań wyznaczana jest moc maksymalna panelu oraz przeprowadzane m.in. testy izolacji, wilgotnego zamrażania, wysokiej temperatury czy też test temperaturowy diod obejściowych (bypass). Moduły fotowoltaiczne są bardzo odporne na uszkodzenia przez czynniki atmosferyczne. Natomiast śnieg, deszcz i zachmurzenie, powodują, iż moduły nie pracują w optymalny sposób, a wiatr chłodzi moduły (szczególnie latem) co przekłada się na ich większą moc.

Ile energii jest w stanie wyprodukować instalacja w ciągu roku?

Optymalnie umiejscowiona firmowa instalacja fotowoltaiczna (PV) o mocy 10 kWp (średniej wielkości) jest w stanie wyprodukować w ciągu roku około 9,5 MWh (megawatogodzin). Przeciętna polska firma zużywa w ciągu roku około 36 MWh, czyli system fotowoltaiczny średniej wielkości pokrywa około 26% zapotrzebowania firmy na energię elektryczną. W przypadku instalacji domowej średnia wielkość instalacji to 4 kWp. Przeciętne roczne zużycie energii w gospodarstwie domowym to 5 MWh, co oznacza, że instalacja o mocy ok. 4 kWp jest w stanie wyprodukować nawet do 76% rocznego zapotrzebowania na energię (3,8 MWh).

Czy muszę zmienić umowę z firmą energetyczną?

Nie, nie ma takiej potrzeby. Natomiast moc zestawu fotowoltaicznego nie może przekraczać tzw. “mocy zamówionej”. Wielkość mocy zamówionej możemy znaleźć na rachunku za energię elektryczną. Jeżeli "moc zamówiona" jest zbyt mała, to wtedy trzeba wystąpić do zakładu energetycznego o jej zmianę.

Gdzie i jak mogę zgłosić awarię instalacji fotowoltaicznej?

Wszelkie problemy i awarie instalacji fotowoltaicznych zamontowanych przez Suntrio sp. z o.o. można zgłaszać kontaktując się z działem technicznym, który znajdą Państwo w zakładce kontakt.

Czy instalacja działa i produkuje prąd przez cały rok?

Tak. Ogniwa fotowoltaiczne pracują przez cały rok niezależnie od warunków atmosferycznych i temperatury. Żeby instalacja produkowała prąd konieczne jest promieniowanie słoneczne. W okresie zimowym instalacja produkuje mniej energii niż latem - około 20% produkcji z okresu letniego. Ponadto, ogniwa fotowoltaiczne nie pracują w nocy.

Czy trzeba cyklicznie dokonywać przeglądu instalacji?

Moduły nie wymagają stałej konserwacji, ale warto raz na jakiś czas dokonać wizualnego oglądu instalacji tzn. przeprowadzić inspekcję wizualną modułów po bardziej intensywnych burzach, porywistych wiatrach, gradobiciach itp. Warto również dokonać oglądu zabrudzeń modułów np. odchodów ptaków, które mogą w dłuższej perspektywie czasu doprowadzić do uszkodzenia modułów.

Czym różnią się kolektory słoneczne od modułów fotowoltaicznych?

Różnica polega na tym, że kolektory słoneczne zamieniają promieniowanie słoneczne na energią cieplną potrzebną np. do pogrzania wody. Moduły fotowoltaiczne natomiast zamieniają promieniowanie słoneczne na energię elektryczną (prąd stały), który następnie zamieniany jest przez falownik na prąd zmienny o parametrach elektrycznych odpowiadających sieci publicznej.

Czy w przypadku awarii zasilania w zakładzie energetycznym, będę miał energię elektryczną w domu/firmie?

Tak, ale tylko w przypadku instalacji wyspowej (off-grid), która wyposażona jest w akumulatory i nie jest podłączona do sieci energetycznej. Takich jednak instalacji jest bardzo mało. W przypadku standardowej instalacji podłączonej do sieci (on-grid) nie ma takiej możliwości i każda awaria lub wyłączenie sieci powoduje automatyczne wyłączenie falownika (inwertera) co podyktowane jest względami bezpieczeństwa.

Czy można sprzedawać wyprodukowaną energię elektryczną do sieci?

Raczej nie występuje w tym przypadku klasyczna sprzedaż energii. Nadwyżka wyprodukowanej energii elektrycznej będzie "magazynowana" w sieci energetycznej, na zasadach „net meteringu”. Można ją wykorzystać do 12 miesięcy od momentu wprowadzenia do sieci. Dlatego w Suntrio dbamy o odpowiednie dobranie instalacji PV do zapotrzebowania Klienta, tak żeby nie produkować energii, której i tak się nie wykorzysta.

Czy instalacja podczas pracy jest głośna?

Nie jest głośna. Jedynym elementem instalacji, który wytwarza dźwięk jest inwerter. Niemniej jednak dźwięk jest słyszalny jedynie przy samym urządzeniu i w skali głośności jest porównywalny do ludzkiego szeptu.

Jakie dokumenty potrzebne są do zgłoszenia istanacji PV do zakładu energetycznego?
 • -Schemat instalacji elektrycznej obiektu przedstawiający sposób podłączenia mikroinstalacji.
 • -Parametry techniczne, charakterystyka ruchowa i eksploatacyjna przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci, w tym specyfikacja techniczna / karty katalogowe urządzeń wytwórczych i przekształtnikowych.
 • -Deklaracja zgodności parametrów technicznych przyłączanych instalacji, urządzeń lub sieci z aktualną dyrektywą niskonapięciową LVD oraz dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej.
Jakie dokumenty/zezwolenia potrzebne są do wybudowania instalacji fotowoltaicznej?

Nie potrzeba pozwolenia budowlanego i żadnych koncesji, jeśli zainstalujesz zestaw o mocy nieprzekraczającej 50 kWh (średnia instalacja „domowa” ok. 2-5 kWh). Nie trzeba też prowadzić działalności gospodarczej.

Ile energii elektrycznej jest zużywanej rocznie w domu?

Przeciętnie dom jednorodzinny, gdzie mieszkają 4 osoby zużywa przeciętnie od 2000 do 4500 kWh. Za niskie uważa się zużycie do 2000 kWh/rok, przeciętne 2000÷3000 kWh/rok, a wysokie ponad 3000 kWh/rok. Wyższe od 4500 kWh/rok zużycie energii elektrycznej może wynikać z korzystania z klimatyzacji oraz urządzeń ogrodowych, basenu itd.

Czym jest instalacja fotowoltaiczna typu ON-GRID?

To instalacja podłączona do sieci energetycznej, która nadwyżki wytwarzanej energii elektrycznej oddaje do sieci pozwalając tym samym na współpracę z nią.

Co to jest instalacja fotowoltaiczna typu OFF-GRID?

To instalacja określana jako „wyspowa” lub „autonomiczna”. Pracuje wyłącznie dla potrzeb zasilania budynku w energię elektryczną, nie będąc podłączoną do sieci energetycznej. Nie ma możliwości oddawania nadwyżek energii elektrycznej do sieci, co wymusza w praktyce konieczność stosowania akumulatorów, które z powodu kilku- czy kilkunastoletniego okresu trwałości, wymagają okresowej wymiany podnosząc dodatkowo koszty inwestycyjne.

Czym jest net-metering?

To metoda rozliczania się właściciela instalacji fotowoltaicznej z dostawcą energii elektrycznej i polega na bilansowaniu energii pobieranej z sieci energetycznej z energią oddawaną, którą wytwarza instalacja fotowoltaiczna.

Przykład: instalacja fotowoltaiczna o mocy nominalnej 4 kWp wytworzy w ciągu roku 4.000 kWh energii elektrycznej, a potrzeby budynku wynosiły 5.000 kWh, to mieszkańcy domu poniosą koszty zakupu 1.000 kWh dodatkowej energii dostarczonej z sieci energetycznej. Gdyby sytuacja była odwrotna i potrzeby budynku były niższe np. 2.000 kWh rocznie, to nadwyżka 2000 kWh może zostać odsprzedana lub zaliczona do kolejnego okresu rozliczeniowego.

Czy instalacja fotowoltaiczna może stanowić rezerwowe źródło zasilania budynku, np. w razie awarii sieci energetycznej?

W instalacjach typu ON-GRID (większość na rynku) niestety musi ona zostać wyłączona z pracy wraz z zanikiem napięcia w sieci energetycznej i nie może wówczas zasilać budynku w energię elektryczną. Tylko w przypadku instalacji OFF-GRID możliwy jest awaryjny tryb pracy jako niezależnych od sieci energetycznej.

Jakie czynniki wpływają na wydajność systemu fotowoltaicznego?

Głównymi czynnikami wpływającymi na optymalną wydajność modułów fotowoltaicznych są:

 • Orientacja na południe - najlepiej ustawić moduły w kierunku południowym (największe nasłonecznienie), odchylenie od kierunku południowego powoduje zmniejszenie ilości wyprodukowanej energii w ciągu roku.
 • Kąt nachylenia modułu - najlepszą produkcję energii uzyskamy umieszczając moduły pod kątem 30-35º, choć stosuje się nawet rozwiązania 15 º - 60 º nachylenia w uzasadnionych przypadkach.
 • Zacienienie - zacienienie pojedynczego ogniwa instalacji przekłada się na spadek generowanego prądu w całym module. Będzie wówczas generowany mniejszy prąd w całym łańcuchu szeregowo połączonych modułów.
 • Natężenie promieniowania słonecznego – im więcej promieniowania pada na płaszczyznę modułu, tym więcej energii zostanie wyprodukowane. Pochmurne dni powodują, że systemy PV generują znacznie mniej energii niż w dni słoneczne.
 • Temperatura – wraz ze wzrostem temperatury modułów moc przez nie generowana spada. Obserwujemy to w sytuacji kiedy występuje bardzo intensywne słońce i bezwietrzna pogoda, wówczas spadek mocy wynosi około 0,4% na 1°C dla modułów krystalicznych.
Czy mogę całkowicie odłączyć się od zakładu energetycznego?

Teoretycznie tak, ale rzadko jest to możliwe, ponieważ oczywiście istnieją tzw. sytemy „off-grid”, w których magazynujemy energię w akumulatorach w dzień, a w nocy ją wykorzystujemy, ale zdecydowanie popularniejsze są systemy „on-grid” podłączone do sieci elektroenergetycznej.

Czy małe zacienienie jest problemem?

Zacienienie wielkości 3% obniża sprawność panelu o 25%, dlatego tak ważne jest, żeby projekt instalacji był zaprojektowany ze szczególną dbałością o dobre nasłonecznienie.

Ile jest czasu na wykorzystanie zmagazynowanej w sieci energii?

Zmagazynowaną energię można odebrać w ciągu 12 miesięcy od daty wprowadzenia energii do sieci. Odbywa się to na tej zasadzie, że w pierwszej kolejności wykorzystana będzie „najstarsza” energia w „magazynie” sieci energetycznej co pozwoli na maksymalne wykorzystanie nadwyżki.

Czy złe warunki atmosferyczne, takie jak śnieg i gradobicie nie zniszczą paneli?

Raczej nie, ponieważ panele przechodzą testy wytrzymałościowe. Kulka gradu o średnicy piłeczki do golfa wystrzelona z prędkością 80 km/h z odległości 100 cm nie powoduje żadnych uszkodzeń panelu. Śnieg też nie stanowi problemu - panele wytrzymają nacisk o sile 800 kg na m2, a poza tym już lekkie słońce roztopi śnieg na panelach.

Jakie warunki muszą być spełnione żeby móc zainstalować moduły fotowoltaiczne?
 • Trzeba posiadać tytuł własności, bądź umowę dzierżawy nieruchomości lub gruntu, na którym będzie postawiona instalacja,
 • Dach powinien mieć odpowiednią wytrzymałość, a grunt, na którym ma powstać instalacja musi być stabilny,
 • Nie może być zacienienia w miejscu umieszczenia instalacji (przez okoliczne budynki lub obiekty na dachu)
Jak długo trwa instalacja modułów?

Instalacja paneli o mocy do 10 kWp dla średniej polskiej firmy/domu trwa około 1 – 5 dni . Niemniej jednak w wyjątkowych sytuacjach czas montażu instalacji może się wydłużyć i zależy to od rodzaju dachu, powierzchni itp. Im większa instalacja, tym dłuższy czas montażu.

Czy potrzebne jest pozwolenie na budowę instalacji fotowoltaicznej?

Jeżeli instalacja nie przekracza 40 kWp nie jest wymagane pozwolenie na budowę.

Jakie informacje trzeba zgromadzić do wyceny instalacji i czy pomagacie w ich przygotowaniu?

Tak, nasza firma pomaga w przygotowaniu takich dokumentów.

Do dokładnej wyceny będą niezbędne następujące informacje oraz dokumenty:

w przypadku Instalacji PV na dachu budynku:

Dokładny adres inwestycji, Aktualna moc przyłącza energetycznego budynku, Rzut dachu, Rzut konstrukcji wsporczej dachu, Zdjęcia dachu, na którym planuje się instalację PV, Założenia, wymagania, sugestie klienta odnośnie instalacji PV.

w przypadku instalacji PV na gruncie:

Dokładny adres inwestycji (numer działki, okręg administracyjny), Aktualna moc przyłącza energetycznego budynku, Mapa zagospodarowania terenu, Zdjęcia terenu na którym planuje się instalację PV, Założenia, wymagania, sugestie klienta odnośnie instalacji PV.

Uwaga: powyższe dokumenty (rzuty, mapy, projekty) dostępne są w projekcie budowlanym, który także może Klient przekazać (w wersji elektronicznej) do wyceny instalacji PV.

Jak dużo miejsca potrzeba na instalację?

Instalacja 1 kW zajmuje powierzchnię od 7 m² do 15 m² w zależności od rodzaju dachu, zacienienia, kąta posadowienia oraz ilości elementów zacieniających na dachu.

Czy instalacja fotowoltaiczna zamontowana na dachu nie uszkodzi dachu?

Nie, ponieważ prawidłowo wykonana instalacja fotowoltaiczna na dachu wykonana jest na podstawie przygotowanego wcześniej dokładnego projektu (sporządzonego na podstawie wizji lokalnej). Do jej wykonania wykorzystuje się specjalne systemy montażowe przeznaczone pod moduły fotowoltaiczne i dopasowane do konkretnego poszycia dachowego.

Czym jest inwerter w instalacji fotowoltaicznej?

Nazywany także falownikiem to centralny punkt instalacji fotowoltaicznej. Odpowiada przede wszystkim za zamianę prądu stałego (DC) - wytwarzanego przez panele fotowoltaiczne, na prąd przemienny (AC) o parametrach odpowiednich dla zasilania instalacji elektrycznej budynku oraz współpracy z siecią energetyczną (w przypadku instalacji typu ON-GRID). Inwerter może pracować z siecią 1- lub 3-fazową. Moc dobierana jest w zależności od łącznej mocy nominalnej paneli fotowoltaicznych.

Czy konstrukcja dachu wytrzyma nacisk paneli?

Tak, ponieważ każdy zestaw jest dobierany w taki sposób, by mieć pewność, że konstrukcja dachu wytrzyma nacisk i najsilniejsze podmuchy wiatru. Jeżeli nie ma możliwości instalacji na dachu wówczas instalujemy panele na ziemi.

Czy wymiana licznika na dwukierunkowy jest płatna?

Nie, ustawa reguluje tą kwestię i zakład energetyczny musi dokonać wymiany licznika na swój koszt w przeciągu 30 dni.

Jaka jest trwałość systemów fotowoltaicznych?

Panele fotowoltaiczne objęte są 25-letnią gwarancją wydajności i od 10 do 25-letnią gwarancją producencką na wady ukryte.

Jak wygląda podłączenie do sieci elektroenergetycznej?

Każda os. fizyczna, która chce produkować własną energię może zainstalować zestaw o mocy do 50 kW bez koncesji, czy zakładania działalności gospodarczej, a zakład energetyczny ma obowiązek magazynowania nadwyżek wyprodukowanego prądu.

Czy instalacja fotowoltaiczna sprawdzi się, jeżeli dach domu nie jest ustawiony na południe?

Zbliżone uzyski do instalacji usytuowanej na południe można osiągnąć przy dachu o usytuowaniu wschód-zachód. Panele są wówczas montowane na obu połaciach dachu, stosuje się wtedy specjalne inwertery, które pozwalają rozdzielić pracę obu grup paneli (na wschodniej i zachodniej połaci).

Po jakim czasie zwraca się instalacja PV?

Zwykle instalacja fotowoltaiczna zwraca się w ciągu średnio ok. 8-10 lat. Producent zakłada 25 letni czas pracy bezawaryjnej, więc po spłacie inwestycji przez następne 15 lat mamy prąd praktycznie za darmo.

Czy inwestycja w instalacje fotowoltaiczną, oprócz korzyści tańszego prądu uprawnia do jakichś innych ulg?

Tak, ponieważ wydatki poniesione na zakup oraz montaż instalacji PV można odliczyć od podstawy opodatkowania. Maksymalna kwota to nawet 53 tysiące złotych.

Jakie są możliwości finansowania instalacji?

Inwestycję można sfinansować na dogodnych warunkach ubiegając się o kredyt na preferencyjnych warunkach w instytucjach finansowych takich jak: Bank BGŻ Paribas, BOŚ Bank. Nasza firma Suntrio sp. z o.o. pomaga w ubieganiu się o takie finansowanie, począwszy od wsparcia merytorycznego i formalnego po przygotowywanie wniosków do instytucji zewnętrznych celem pozyskania środków na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych.

Czy prawdą jest, że utrzymanie systemu fotowoltaicznego jest praktycznie bezkosztowe?

Tak, instalacja fotowoltaiczna działa bezobsługowo, więc nie wymaga ponoszenia dodatkowych kosztów obsługi - wyjątkiem są awarie modułów, które zdarzają się bardzo rzadko oraz czyszczenie paneli fotowoltaicznych w razie potrzeby. Prąd produkuje się bez konieczności ingerencji.

Większość instalowanych przez nas systemów fotowoltaicznych posiada wbudowany moduł komunikacyjny, najczęściej Wi-Fi. Dzięki temu możesz na bieżąco kontrolować ilość wyprodukowanej energii elektrycznej, a tym samym – ilość zaoszczędzonego prądu.

Czy warunki nasłonecznienia w Polsce sprzyjają inwestycjom w fotowoltaikę?

Tak, ponieważ Polska posiada podobne warunki nasłonecznienia do Niemiec, które są europejskim liderem na rynku produkcji energii ze źródeł odnawialnych, w tym energetyki słonecznej. Średnie roczne nasłonecznienie powierzchni ziemi liczone dla całej Polski wynosi ok. 900 - 1100 kWh/m2, co daje roczną produkcję na poziomie ok. 110-150 kWh energii elektrycznej z 1m2 panela fotowoltaicznego.

Co oznacza jednostka kWp?

Jednostka Wp (watt peak) określa maksymalną wydajność panelu fotowoltaicznego w standardowych warunkach pomiarowych (STC - Standard Test Conditions). Warunki pomiarowe definiują przede wszystkim chwilową moc promieniowania słonecznego 1000 W/m2 i temperaturę powietrza zewnętrznego równą 25ºC. Jednostki kWp używa się także w odniesieniu do całego pola paneli fotowoltaicznych w instalacji, np. instalacja o mocy 1 kWp lub 3 kWp. Uzyskanie mocy 1 kWp (1000 Wp) wymaga zastosowania powierzchni około 6÷7,5 m2 paneli fotowoltaicznych.

Ile energii elektrycznej (kWh/rok) wytwarza instalacja fotowoltaiczna w ciągu roku?

W Polsce przykładowa instalacja fotowoltaiczna o mocy nominalnej 1 kWp składająca się np. z 4 paneli o mocy 250 Wp każdy, przy łącznej powierzchni 6,5 m2, powinna wytworzyć rocznie do 950 kWh energii elektrycznej. W typowych warunkach użytkowania domu jednorodzinnego, stanowi to około 25% rocznego zużycia energii. Ilość uzyskanej energii elektrycznej zależy również od strat energii elektrycznej w obrębie instalacji fotowoltaicznej, które mieszczą się w granicach od kilku do kilkunastu % w zależności od warunków eksploatacji paneli fotowoltaicznych, rodzaju inwertera i długości przewodów elektrycznych.

Czy jest konieczne mycie paneli fotowoltaicznych?

Zabrudzony panel fotowoltaiczny potrafi obniżyć swoją sprawność w zakresie od 2 do nawet do 10%, dlatego okresowe mycie paneli jest zalecane dla utrzymania jego wydajności, zależnie od lokalnego zanieczyszczenia (wieś, miasto, ośrodki przemysłowe, itp.) Średnio raz w roku. Pomimo zwiększonej sumy rocznych opadów deszczu i śniegu w naszej strefie klimatycznej, nie możemy liczyć na efektywne umycie powierzchni instalacji fotowolataicznej.

Jak należy myć panele fotowoltaiczne?

Zalecane jest korzystanie czyszczenie powierzchni panela wodą demineralizowaną. Nieodpowiednie postępowanie może narazić na uszkodzenia, w szczególności zarysowania szyby. Raczej nie należy używać myjek wysokociśnieniowych z lancą. Mycie paneli w praktyce przeprowadza się wczesną wiosną przy wyższych temperaturach zewnętrznych i ewentualnie jesienią w zależności od poziomu zabrudzenia. Trzeba też pamiętać, że większe zabrudzenia (liście, odchody ptaków itd.) przysłaniając obszary paneli mogą znacznie ograniczać wydajność instalacji fotowoltaicznej.

Czy należy odśnieżać panele fotowoltaiczne?

Jak wskazują praktyczne doświadczenia z już pracujących instalacji fotowoltaicznych, odśnieżanie nie jest wymagane, gdyż wzrost rocznego uzysku energii elektrycznej w instalacjach odśnieżanych był nieznaczny, w granicach 1÷4% rocznie. Należy zwrócić uwagę na prawidłowy kąt nachylenia paneli, standardowo 30÷45º, co ułatwia osuwanie się śniegu, a w strefach zwiększonych opadów śniegu nawet do 60º.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?
Skontaktuj się z nami